FAB Forward 2015 (26 juni 2015)

Je kan er niet omheen, de aandacht voor professioneel fundraising neemt toe. FAB, de federatie van fundraisers in België, die zich sinds 2012 inzet voor deze specifieke doelgroep, steekt een tandje bij. De interne organisatie werd versterkt en het ledenaanbod werd volledig vernieuwd rekening houdende met concrete behoeften van de fundraisingprofessionals. Tijdens dit “doorstart-event“ verneemt u alles over de concrete plannen van FAB voor het komende werkjaar, waarbij we sterke communicatie aan boeiende meetups (events, peer2peer-sessies,…) koppelen.

Programma 26 juni 2015:

13u00 Onthaal

13u30 Verwelkoming door Voorzitter Isabel Penne

13u45 Statutaire Bijzondere Algemene vergadering vzw FAB

  • Goedkeuring activiteitenverslag en rekeningen 2014
  • Goedkeuring actieplan en budget 2015
  • Statutenwijziging: verplaatsing maatschappelijke zetel
  • (Her-)benoeming bestuurders (Detailuitnodiging met documenten volgt voor de effectieve leden)

14u15 Impact van online technologie op fundraising (Patrick De Sutter, Senior Digital Technology Advisor 2Mpact)

  • Overview: Van awareness (Google) tot commitment (online payment)
  • Groepsgesprek: Welke prioritaire noden moeten we invullen in België rond online fundraising?

15u15 Pauze

15u30 Het belang van benchmarking voor fundraisers (Ilja De Coster, MInstF(Cert))

  • Overview: Benchmarking inzetten als strategisch instrument
  • Groepsgesprek: Hoe kunnen we hier samen aan werken en mekaar versterken?

16u15 Slotwoord gevolgd door nababbelmoment

Locatie: Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, in gebouwen 11.11.11, zaal Beijing (met dank aan 11.11.11 voor de gastvrijheid)

Deelname is gratis, maar aanmelden is wenselijk. Dat kan via een e-mail naar fab@2mpact.be.

Niet-leden kunnen ook de algemene vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s